In de voorgaande pagina's heeft u gelezen wat de onderscheidende kenmerken van onze cursussen zijn. Voor ons zijn de volgende concrete kenmerken van belang:

  • De groep mag niet te groot zijn, cursisten hebben recht op individuele aandacht.
  • De training moet goed inspelen op uw werkomgeving.
  • Wij behandelen bij voorkeur voorbeelden uit uw dagelijkse praktijk.
  • Wij wisselen theoretische onderdelen af met oefeningen en zorgen zo voor enige ontspanning tijdens de cursus. Wij gebruiken diverse leerstijlen om zo de kennis voor iedereen effectief over te dragen.
  • Wij geven een praktijktraining zijn, theorie alleen als dat niet anders kan.
  • Natuurlijk is de cursus leerzaam, maar door enkele spelelementen maken wij de cursus ook leuk om te volgen
  • Wij evalueren de cursus altijd om onze trainingen continu te verbeteren.

Kwaliteit is voor ons het zo goed mogelijk invullen van uw verwachtingen. Sterker, nog wij willen ze overtreffen. Alle cijfers lager dan een 8 zijn voor ons een onvoldoende. Dat komt ook terug in onze onderscheidende missie; want standaard FEM cursussen zijn er meer dan genoeg.

Wij willen onze klanten in de industrie ondersteunen door kennisoverdracht bij het oplossen van mechanical engineering problemen door de inzet van state-of-the-art simulatie technieken.

Wij zijn er van overtuigd dat wij dat alleen bereiken met eerste klas, hoog opgeleide, specialisten. Deze specialisten, blinken uit in vakkennis, gezond verstand en betrokkenheid bij het werk en dus uw FEM cursus. Daarmee volgt u een eerste klas FEM cursus. Gegeven door specialisten, enthousiast en gemotiveerd. Omdat u niet minder van ons verwacht.

thinker.jpg
MGts