Voor de degen die het naadje van de kous over FEM wil weten is de cursus "Theorie van eindige elementen" bedoeld. Deze cursus gaat in op de basisprincipes van de eindige elementen methode zoals spanning, rek, evenwicht en virtuele arbeid. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het opstellen van de element stijfheidsmatrices en de systeem stijfheidsmatrix. Hierbij worden diverse typen elementen besproken, zoals staaf-, balk-, schaal- en solid elementen. Voor ieder type element wordt ook besproken wat de gevolgen in de praktijk van bepaalde keuzes bij de formulering zijn. Hiermee ontstaat begrip waarom de FEM analyse zich op een bepaalde manier gedraagt. Dit vormt ook de verbinding om modelleringsaspecten te bespreken. Vanuit theoretische kennis is makkelijker een goed gefundeerd besluit over de modellering te maken.

Uiteraard willen wij ook graag voor deze cursus een stukje maatwerk leveren. Dat is lastig voor de theorie zelf, omdat die niet veranderd. Maar de standaard cursus zoals hierboven beschreven is, kan desgewenst naar keuze worden uitgebreid. Voorbeelden van deze keuzeonderwerpen zijn onder andere de constitutieve modellen (materiaalmodellen). Wanneer u bijvoorbeeld veel met rubber werkt is het belangrijk om de daarvoor geldende materiaalmodellen uitgebreider te bespreken. Niet-lineariteit is ook een keuzeonderwerp. Daarbij beperken we wel tot één van de niet-linerateiten, geometrische niet-lineariteit, materiaal niet-lineariteit of contact. Overigens staan wij open voor alternatieve keuze onderwerpen, vooropgesteld dat wij daar voldoende van af weten om u daarover te vertellen.

Bel ons voor uw op maat gemaakte theorie cursus.theorie.jpg


math.jpg
MGts