Deze FEM cursus behandelt de basis van niet-lineariteiten, namelijk:

  • Grote verplaatsingen en rotaties ofwel geometrische niet-lineariteit.
  • Materiaal niet-lineariteit zoals plasticiteit en hyper-elasticiteit.
  • Contact, wisselende interactie tussen verschillende onderdelen.

Deze onderwerpen worden globaal behandeld. Afhankelijk van de interesse van de klant, wordt één aspect verder uitgediept. Deze uitdieping is niet louter theoretisch, maar gaat vooral in op de praktische kant. Een voorbeeld van één van deze cursussen is de cursus die zich richt op de FEM simulaties van niet-lineaire knik. Hier bij wordt aandacht besteedt hoe het FEM pakket omgaat met grote verplaatsingen en hoe de oplossing van het probleem wordt gerealiseerd. Nadruk daarbij ligt weer op de praktische gevolgen van deze technieken.

De FEM cursus is bedoeld voor gevorderde FEM engineers met een achtergrond en ervaring in lineaire FEM analyses. De cursus wordt ook niet opgehangen aan een specifiek FEM pakket. De gebruikers worden in staat geacht hun weg in het door hun gebruikte FEM pakket te kunnen vinden. Nadruk ligt op het leren herkennen van problemen, manieren om die problemen te verhelpen en het doen van oefeningen.

Na deze cursus heeft de cursist een stevige basis om niet-lineaire analyses met vertrouwen uit te voeren. Wij pretenderen niet dat hij/zij nu alle voorkomende problemen gezien heeft, maar wel dat u de gereedschappen heeft om die problemen succesvol op te lossen.

voor meer informatie..

NR.jpg NR-iteratie

snap.jpg snap-through

contact.jpg contact
MGts