De cursist leert bij deze cursus hoe om te gaan met composieten in FEM en het ontwerp van de constructie. In de theorie behandelen we de klassieke laminaten theorie, die de basis vormt voor het analyseren van laminaten in bijna alle FEM pakketten. De mogelijkheden en beperkingen van deze theorie worden toegelicht. Sandwich panelen worden ook behandeld.

In het praktische gedeelte gaan we in op verbindingen en hoe die het best gemodelleerd worden in het FEM pakket. Een belangrijk aspect van composieten in combinatie met FEM zijn de "allowables" en de gebruikte bezwijkcriteria. Omdat dit één van de lastiger onderdelen is binnen het construeren en analyseren van composiet constructies is, wordt hier royaal tijd aan besteed.

Laminate Modeler

Afhankelijk van de behoefte van de klant wordt ook ingegaan op het gebruik van Laminate Modeler. Met "Laminate Modeler" is onder andere het draperen van weefsel over complexe 3D vormen te simuleren. Plooivorming wordt voorspeld en knippatronen zijn virtueel uit te proberen. De effecten van scharen van de vezels wordt meegenomen in de materiaaleigenschappen van de FEM analyse.

Na deze cursus kunt u direct met composiet analyses in FEM aan de slag. Verder bent u zich bewust van de mogelijkheden en beperkingen die het gebruik van composieten met zich meebrengen. Dat maakt u ook waardevolle gesprekspartner voor uw ontwerpende collega's.

laminaat.gif laminatemodeler.gif carbon.jpg