Korte geschiedenis van de eindige elementen methode

Met de start van de ontwikkeling van computers rond 1940 startte ook het onderzoek naar de toepassingen hiervoor. De eindige elementen methode is het resultaat van enkele decennia onderzoek naar het oplossen van wiskundige problemen met behulp van numerieke rekenkracht. Inmiddels is de eindige elementen methode in commercieel toepasbare software beschikbaar en wordt ze gebruikt voor het oplossen van een scala aan engineering problemen.

Berkeley, Swansea en Stuttgart

In de startperiode werden vooral met behulp een-dimensionale elementen problemen, als trillingsproblemen, opgelost. Na een periode waarin verschillende groepen vergelijkbare ontwikkelingen hadden doorgemaakt en elk hun eigen termen hadden geïntroduceerd opperde Ray W. Clough de term "finite element method" ofwel eindige elementen methode. Deze term verwijst naar een essentiële karakteristiek van de methode; discretisatie van een probleem op een zeker domein in een set sub-domeinen.

" While the approaches used by these pioneers are dramatically different, they share one essential characteristic: mesh discretization of a continuous domain into a set of discrete sub-domains, usually called elements." - Wikipedia -

Toepassing

Na 1956 werd de methode uitgebreid voor algemenere toepassing. Na verschillende projecten zoals de Boeing Swept wing waarin de eindige elementen methode werd uitgebouwd, werd in de jaren 70 van de vorige eeuw de methode commercieel ingezet. Voornamelijk luchtvaart, nucleair, automotive en defensie waren pioniers waar vrijwel alle industrieën begaan met sterkte van hun producten volgden.

"The finite element method is an approximate numerical analysis technique to solve a wide variety of engineering problems." - Henry H. Fong -

MGts