Een selectie uit boeken over eindige elementen uit de boekenkast van MGts.

G.E. Hofman; Eindige Elementen Methode

hofman.jpg
Mart: Makkelijk leesbaar boek (in het Nederlands geschreven). Behandelt in deel I alleen theorie. In deel II komen ook een aantal praktische voorbeelden voor. Het zou naar mijn indruk nog beter worden als er meer over praktisch modelleren zou worden gezegd.

V.Adams; Building better products with finite element analysis

adams.jpg
Mart: Een fantastisch boek dat meer over modelleren dan over theorie (bijna geen theorie) gaat. Verreweg de meeste boeken gaan over theorie en maar weinig boeken over modelleringsaspecten, waar de meeste FEM gebruikers de meeste behoefte aan hebben.

R. D. Cook; Concepts and applications of finite element analysis

cook.jpg
Mart: Goed boek, redelijk makkelijk leesbaar. Vooral hoofdstuk 10 "Modelling Considerations and software use" is erg zinvol. Dit boek is beter in balans dan de meeste boeken omdat behalve aan theorie ook aan praktische zaken aandacht besteed.

O. C. Zienkiewicz; the finite element method

zienkiewicz.jpg
Mart: Door velen ook wel het eindige elementen boek genoemd. En niet onterecht. Een zeer volledig boek aangaande de FE theorie. Het boek is wel knap wiskundig van aard, en daardoor enigszins taai om door heen te komen. Ben je zelf bezig met het programmeren van eindige elementen methodes is het een must-have.

K. Bathe; Finite element procedures in engineering analysis

bathe.jpg
Mart: Dit is mijn eindige elementen handboek. Veel theorie helder uitgelegd. Ook met veel uitgewerkte voorbelden erbij maakt het tot een prima studieboek. Na het lezen van dit boek begon ik wat van niet-lineaire FEM te begrijpen.

M. A. Crisfield; Non-linear finite elements analysis of solids and structures

crisfield.jpg
Mart: Prima boek over niet-lineaire FEM. Iets minder toegankelijk dan Bathe, maar bevat ook veel voorbeelden, met als bonus een aantal stukjes Fortran coding van uitgewerkte voorbeelden.

Rudy: Zoals de titel al aangeeft wordt de nadruk gelegd op niet-lineaire eindige elementen theory. Bestaat uit twee delen. Deel één start met verschillende rekmaten, maar volgt snel met continuum mechanica, total en updated Lagrangian formulering. Het tweede deel behandelt niet-lineair constitutieve modellen in meer detail. Stabiliteit, contact met frictie en dynamica passeren de revue. Lees dit boek als u na Zienkiewicz en Bathe nog niet genoeg hebt gehad.

R. H. Macneal; finite elements; their design and performance

macneal.jpg
Mart: Dit boek gaat dieper in op elementformulering. Erg interessant om te zien welke "trucs" nodig zijn om ongewenst elementgedrag te elimineren of te reduceren. De lezers moeten niet bang zijn van een stuk wiskunde.

Rudy: Dit boek gaat over element formuleringen. Diepgaande materie over elementen en hun eigenaardigheden. Behandelt oorzaken van en remedies voor zaken als element locking, zero energy modes en shape sensitivity. Voor als u eens de tijd heeft zich eens te verdiepen in de trucs van een ontwikkelaar.

J. Wijker; random vibrations in spacecraft structures design

wijker.jpg
Rudy: stochastische trillingen zijn een combinatie van mechanica en statistiek. Dit boek geeft niet alleen de theorie ervan, ook bevat het concrete informatie voor toepassing. Hoe men spanningen ten gevolge van akoestiek bepaalt. Hoe men vermoeiingsschade ten gevolge van mechanische trillingen tijdens het rijden over ruw terrein analyseert.
MGts